Opla World

Điều Khoản & Điều KiệnTerms & Conditions

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1. Thỏa thuận chung

 • Opla World là Công Ty Cổ phần Opla World một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315025865 (sau đây gọi là “chúng tôi”)
 • Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Opla World (gọi tắt là “Điều khoản sử dụng”) giữa Bạn và Opla World tại http://oplaworld.com
 • Trước khi sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, Bạn đảm bảo đã đọc rõ và đồng ý với các nội dung Điều khoản sử dụng này.
 • Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, Bạn vui lòng không đăng ký/kích hoạt dịch vụ và không tải, cài đặt, sử dụng hoặc hủy dịch vụ và tháo gỡ ứng dụng Opla World ra khỏi thiết bị di động của Bạn. Khi đã sử dụng Opla World (đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng Opla World nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này.
 • Opla World có thể sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước.
 • Trường hợp Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ Opla World. Việc Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo đồng nghĩa với việc Bạn đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 2: Mô tả dịch vụ

 1. Bạn Tải ứng dụng OPLA và cài đặt trên điện thoại
 2. Đăng ký tài khoản để có thể trở thành chuyên gia tư vấn hoặc nhận sự tư vấn từ các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hơn.
 3. Nếu gọi đến một chuyên gia khác để được tư vấn, Bạn (người gọi) phải trả cho người nghe một khoản phải chi phí (tính theo phút gọi). Chi phí này do người nghe quy định. Bạn có thể phải nạp tiền vào ví điện tử của Opla để có thể thực hiện được cuộc gọi
 4. Nếu bạn muốn trở thành người tư vấn, bạn phải đăng ký một dịch vụ tư vấn và quy định chi phí mà người gọi phải trả cho mỗi phút gọi. Số tiền nhận được sau mỗi cuộc gọi, bạn sẽ phải trả phí dịch vụ nền tảng dịch vụ.
 5. Bạn có thể sử dụng dịch vụ miễn phí nếu người cung cấp dịch vụ mà không thu phí.
 6. Bạn có thể cung cấp dịch vụ mà không thu phí, khi đó người khác có thể gọi cho bạn thông qua Opla mà không trả chi phí nào.

Điều 3: Quy định liên quan đến việc Thực hiện giao dịch

 • Phí dịch vụ là các khoản phí Bạn phải trả khi nhận được một khoản thanh toán từ một người khác khi người đó gọi điện cho bạn để sử dụng dịch vụ tư vấn mà bạn cung cấp thông qua nền tảng ứng dụng của Opla World.
 • Phí dịch vụ hiện tại là 10% giá trị cuộc gọi.
 • Theo quy định hiện hành, một dịch vụ khi được tạo ra phải cung cấp ít nhất 20 phút miễn phí trước khi thu phí. Nếu bạn là người cung cấp dịch vụ, bạn sẽ không nhận được Phí dịch vụ trong khoảng thời gian này. Và ngược lại, nếu bạn là người sử dụng 20 phút miễn phí này, bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

 

Điều 4: Ý kiến, Bài đăng và Dịch vụ

     Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung, ý kiến, nhận xét đóng góp, các bài viết, các dịch vụ cung cấp mà Bạn cung cấp trên Opla World. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo, vu khống nào, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Bạn và/ hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 • Opla World không phải là bên tư vấn bất kỳ dịch vụ nào. Không có dữ liệu và thông tin nào ám chỉ việc chúng tôi đề xuất nội dung của dịch vụ, đồng thời chúng tôi không cam đoan về tính hợp lý hay tính phù hợp hay chịu bất kỳ trách nhiệm về kết quả của bất kỳ hoạt động tư vấn nào.
 • Nếu Bạn là Người tư vấn - nhận cuộc gọi - phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với chất lượng, độ chính xác, pháp lý đối với nội dung mình tư vấn.
 • Nếu Bạn là Người được tư vấn - thực hiện cuộc gọi - phải cân nhắc kỹ lưỡng chất lượng của người tư vấn, có sự hoài nghi hợp lý về nội dung tư vấn, cân nhắc và tự chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện theo nội dung tư vấn.

Điều 6: Quy định về bảo mật

 • Website/ App có các biện pháp và công cụ để thực hiện việc bảo mật để có thể bảo vệ thông tin cá nhân và việc thanh toán của Bạn một cách toàn diện nhất. Thông tin của Bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu bằng văn bản, chúng tôi sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật theo đúng quy định.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Opla World nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

     Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website/App sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài.

Điều 8: Những quy định khác

 • Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm quy định sử dụng Website/App, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của Bạn vĩnh viễn. 
 • Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại Website/App.